Nätverk

Vi hjälper dig med nätverket.

Både i hemmet och företaget är ett bra och säkert nätverket viktigt. För det vanliga hemmet hjälper vi till med routers och brandväggar oavsett märke, men vi arbetar även med produkter från Ubiquiti i både EdgeMax- och UniFi-serien för flexibel och säker drift i det mer avancerade hemmet eller småföretaget.

ROUTER OCH WIFI

Installation och konfiguering av router/brandvägg samt WiFi-router och accesspunkter. Uppsättning av gästnät med Ubiquiti UniFi.

SÄKERHET

Konfiguering av VLAN för att separera trafik och delar av nätverk för ökad säkerhet.

KABLAGE

Kabeldragning och kabelsanering.